Skokovská stezka
Teplá - Nežichov zpět

Informace

Poutní stezka začíná v Teplé, v klášteře premonstrátů. Hlavní branou opustíme klášter a vpravo po stezce přes most pokračujeme na křižovatce vpravo na Šafářské Domky. Cesta vede okolo klášterního hřbitova, kde je pochován P. Alois Martin David, OPraem., významný český učenec, astronom a člen premonstrátského řádu. Stezka prochází osadou Šafářské Domky a napojuje se na silnici, která vede do obce Dobrá Voda. Na křižovatce za obcí pokračujeme rovně kolem kříže po silnici na Branišov. U lesa vpravo je odbočka vpravo ke klášternímu komplexu Nový Dvůr, kde žije komunita mnichů-trapistů. Klášter, ve kterém se pozoruhodně snoubí baroko s moderní minimalistickou architekturou, je přístupný poutníkům v době bohoslužby a lze si zde zakoupit místní produkty. V lese pod klášterem odbočíme vlevo ze silnice na lesní cestu, která vede kolem zřícenin zaniklých Dolských Domků. Cesta pokračuje lesem až na silnici, která vede do obce Branišov. V Branišově lze odbočit vlevo na Branišovský vrch (2,2 km), kde se nacházejí ruiny Davidovy astronomické observatoře. Stezka pokračuje po silnici na Nežichov. Lze odbočit ke zřícenině bývalého poutního kostela sv. Blažeje (0,4 km), který vyhořel v roce 1957. V Nežichově nalezneme lidovou architekturu 18. a 19. století. Místní raritou jsou vestavěné psí kotce s kamennými portálky z použitých mlýnských kol.

Etapy v poutní trase
Poznejte i další etapy.

Teplá - Nežichov
Teplá
Nežichov
Nežichov - Toužim
Nežichov
Toužim
Toužim - Skoky
Toužim
Skoky

Poutní trasa

Skokovská stezka je vedena krajem s výraznou křesťanskou mariánskou poutní historickou tradicí, krajem „panenky skákavé“, místem odkud pochází blahoslavený Hroznata, patron plzeňské diecéze. Kraj mariánské hvězdy, zasazený do krásné přírody, má bohaté a pohnuté dějiny. Putování v duchu dávných křesťanských tradic nabízí jedinečnou možnost seznámit se nejen s tradicí poutí, ale i s kulturním dědictvím zajímavého regionu. Trasa vede pozoruhodnou krajinou do magického a kdysi velmi slavného barokního mariánského poutního místa západních Čech, Mariánských Skoků u Žlutic s barokním poutním chrámem Navštívení Panny Marie Pomocnice, známe jako „panenky skákavé“. Skokovská stezka spojuje místa, která se nějakým způsobem váží k dějinám poutního místa ve Skocích, část úseku je věnována životu a dílu místního rodáka, učence a astronoma Aloise Martina Davida. Putování pozoruhodnou, někdy zádumčivou až magickou krajinou, volnou přírodou po kultovních místech za Pannou Marií přináší nejen silný duchovní i kulturní zážitek, ale i potřebný klid na rozjímání.
S ohledem na celkovou délku trasy a rozložení ubytovacích a stravovacích zařízení se doporučuje rozdělení cesty na nejméně tři etapy a jeden den pro návrat zpět na výchozí místo. Program putování si lze upravit a naplánovat dle vlastních potřeb a zájmů. Aktuální podrobné informace o nabídce služeb a organizaci poutního provozu je zveřejněna na www.skoky.eu.
Značení Skokovské stezky vychází z mariánské symboliky. Trasa je značena zvláštní značkou – bílý pruh mezi dvěma modrými pruhy, a je dále doplňována symbolem bílé mariánské hvězdy. Na silničních komunikacích je značení zpravidla vlevo, na polních a lesních cestách a ostatních komunikacích je značení zpravidla vpravo. Značky jsou provedeny ve směru poutě z Teplé do Skoků, tedy jednosměrně. Na rozcestích a odbočkách jsou umístěny směrové tabulky se vzdálenostmi cílů a kilometrovníky. Zajímavá místa jsou postupně vybavována informačními panely.
Stezka je v některých úsecích vedena po nezpevněných a neudržovaných komunikacích, jejichž úprava probíhá postupně. Zejména ve vlhkém počasí nebo z jiných důvodů mohou být některé úseky dočasně neschůdné. Doporučují se pevné nebo operativně doporučené variantní trasy, které jsou k dispozici na příslušných infocentrech a na webu www.skoky.eu.

Zveme Vás!
Nejbližší místa

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.