Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie

BohoslužbyPravidelné bohoslužby (aktualizováno 4. 4. 2016) (iBohosluzby.cz ):

Ne
15:00
, celý rok, každý týden
So
10:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, poutní mše svatá

Informace

První zmínka o kostele pochází z roku 1291. Tehdy patřilo patronátní právo premonstrátskému klášteru v Doksanech (až do roku 1849). V roce 1426 byla Horní Police dobita husity a kostel zničen. V roce 1523 byla na břehu Ploučnice nalezena soška Panny Marie. Dle tradujícího vyprávění ji zbožné ruce vytáhly z vody a darovaly zdejšímu kostelíku. Od této doby se traduje vznik poutního místa. Soška byla brána jako nebeský dar a lidé se jí přicházeli poklonit. V roce 1682 byl zaznamenán takový příchod poutníků (na 4000 lidí), že se farář Michael Gabriel Jantsch obrátil s hejtmanem panství Janem Jiřím Hertychem na majitele a patrona kostela Julia Františka, vévodu Sasko – Lauenburského, aby nechal kostel rozšířit. Této žádosti vyhověl a povolal k sobě litoměřického stavitele Julia Broggia, který v roce 1688 začal se stavbou nového kostela. Starý kostelík byl téměř celý zbořen a na jeho místě postaven větší. Je to vlastně střední část nynějšího kostela, kterou tvoří střední loď s přilehlou věží. V roce 1689 převzala panství po Juliu Františkovi jeho dcera Anna Marie Františka, která po něm stavbu kostela dokončila. Brzy se ukázalo, že nový kostel se stal opět nedostatečným a tak Anna Marie rozhodla o jeho dalším rozšířením.

Nová stavba začala v roce 1717. Práce probíhaly podle projektu dvorního stavitele Anny Marie Františky Toskánské Václava Špačka (1689-1751). K nově postavenému kostelu se přistavovaly obě postranní lodi, zbudovány empory a byl přistaven chór a sakristie. V roce 1722 byla ještě nová volně u vchodu stojící zvonice a v následujících letech křížová cesta a fara. To vše bylo hotové v roce 1725. V roce 1723 byla zřízena zadní budova pro čtyři kaplany, tzv. kaplanka a v roce 1725 byl mezi farou a kaplankou zřízen spojovací trakt.Nejen v oktávu svátku Navštívení Panny Marie, ale i v ostatních mariánských svátcích sem putovalo mnoho poutníků. Proto se velkovévodkyně rozhodla zdejší faru povýšit na arciděkanství, založila nadaci pro jednoho arciděkana a čtyři kaplany. Tento výnos schválil 10.září 1723 litoměřický biskup Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic a byl zanesen do zemských desek 22. listopadu 1723.Anna Marie Františka stále usilovala o zvýšení lesku a prestiže poutního místa. Na její žádost udělil papež Klement XII: 6. července 1736 arciděkanu v Polici práva používat pantifikálie ad instar abbarum, tzn. právo nosit při slavnostní mši sv. biskupskou mitru a pedum (berlu) a mši svatou odsloužit jako biskup (dnes je titul arciděkanství spojeno jen s poutním místem a právo nosit berlu a mitru už bylo zrušeno). Pro povznesení velkovévodkyně darovala dvě těla svatých, tělo mučednice sv. Kristiny získala od papeže Innocence XIII. dne 3. června 1722 a tělo mučedníka sv. Pavla od papeže Alexandra VII. dne 10. ledna 1727.V roce 1861 nechal majitel panství císař Ferdinand provést renovaci kostela s čímž se započalo ve středu 3.dubna. Byla položena nová střecha, proběhla oprava zdiva kostela a věže. Do presbytáře a střední lodi kostela byly dány nové dlažební desky...Poslední úprava střech kostela i křížové cesty, jakož i zdiva začal provádět, z důvodu poničení od bomb na konci války roku 1945, správce arciděkanství Mons. Josef Stejskal za pomoci několika dobrovolníků z řad věřících. Mons. Josef Stejskal byl 15. a zároveň nejdéle slouužícím arciděkanem v Horní Polici. Odsloužil zde na den přesně 60 let. V současné době se připravuje kompletní rekonstrukce objektu.Vrcholnou návštěvnost lze vidět v údobí let 1730 – 1760. Některé prameny dokonce uvádí, že Mariánská Police byla vedle Bohosudova nejvíce navštíveným poutním místem v severních Čechách.


Vzdálenost od objektu

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Českolipsko a Jizerské hory

Turistiský region je vyhlášeným místem pro své zimní lyžařské areály, síť tratí pro běžkaře, z nichž je nejvyhledávanější slavná Jizerská magistrála .Nejoblíbenějším místem milovníky letních aktivit je Máchovo jezero, které nabízí ideální podmínky ke koupání a vodním sportům. Centrem oblasti je město Liberec, které láká návštěvníky především unikátním zábavním centrem Babylon. Zde je připraven science centre iQpark s unikátními interaktivními exponáty, zrcadlové bludiště a stylový aquapark. Dominatnou Liberecka je z dálky viditelný moderní televizní vysílač s restaurací a hotelem - Ještěd, který poskytuje nezapomenutelný výhled do všech světových stran.

Českolipsko, Jizerské hory

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.