Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Kościół Bożego Ciała w Gutach, Guty powrót

Kościelny

Info

Jeden z najcenniejszych zabytków drewnianych w Czechach został zniszczony w nocy z 1 na 2 sierpnia 2017 r. przez spowodowany umyślnie pożar. Obecnie zarówno Diecezja Ostrawsko-Opawska, jak i wiele innych podmiotów współpracują na odbudowaniu tego zabytku. Był to najstarszy zachowany kościół drewniany na Śląsku Cieszyńskim, którego początki są datowane do połowy XVI w. Dowodem na to był, oprócz archaicznych form architektonicznych, rok 1563 na portalu we wnętrzu oraz dzwon z rokiem 1565. W owych czasach mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego byli przeważnie luteranami. Okres, w którym kościół należał do ewangelików, przypominało kilka zabytków materialnych zachowanych jego we wnętrzu. Ewangelickim nabożeństwom został odebrany 23 marca 1653 r. przez cesarską komisję rekatolizacyjną i oddany pod zarząd księży katolickich z Stříteža. Zanim uległ pożarowi, pełnił zadanie kościoła filialnego parafii střítežskiej. W 1781 r. pierwotnie wolno stojącą, potężną dzwonnicę pokryto gontem i połączono z nawą kościoła. Aż do 1882 r. cmentarz przykościelny służył jako miejsce pochówku zarówno katolików, jak i ewangelików.

Kościół tworzył jednonawowy, podłużny obiekt o prostokątnie zakończonym prezbiterium. Dzwonnica w kształcie ostrosłupa sięgała na wysokość 15,6 m (na planie 7,9 x 7,9 m). Nawę kościoła (7 x 7,8 m) otaczała zadaszona galeria zwana w języku ludowym „sobotą”. Można ją było znaleźć także wokół prezbiterium o wymiarach 5,5 x 5,4 m. Od strony Ewangelii (lewej) przylegała do niego zakrystia (4,3 x 1,9 m).

Za sprawą Jana Blizňáka zajmującego się budową modeli drewnianych udało się zachować unikatową replikę kościoła w skali 1:50. Model ten jest często eksponowany na wystawach podczas różnych imprez kulturalnych. Jest to unikatowe świadectwo sztuki ludowej i kultury Śląska Cieszyńskiego.

Najbliższe miejsca pielgrzymkowe
Odwiedź także następujące miejsca pielgrzymkowe!

Najbliższe Zakwaterowanie
Wypocznij u nas!

Najbliższe ciekawostki
Zatrzymaj się u nas!

Nie wybrałeś dla siebie?
Nie szkodzi, tutaj masz kilka kolejnych opcji!

Ocena

z łącznej ilości 0 recenzji.
Tego iejsca na razie żaden z użytkowników nie oceniał. Bądź pierwszym i podziel się doświadczeniami z innymi.