Zašová, Klasztor trynitarzy powrót

Kościelny

Info

Miejscowość Zašová słynie ze świętego obrazu Matki Bożej Zašovskiej. Stary drewniany kościółek, gdzie obraz ten pierwotnie wisiał, nie wystarczał już, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie pielgrzymów, i dlatego w 1714 r. właściciele tutejszego majątku rozpoczęli budowę nowej, przestronnej świątyni, do której w 1725 r przeniesiono uroczyście obraz i w tym samym czasie rozpoczęto przy kościele budowę klasztoru Zakonu Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników (w skrócie trynitarze). Był to drugi po Pradze najstarszy klasztor trynitarzy w naszym kraju. W 1783 r. na polecenie cesarza Józefa II nastąpiła kasata tych klasztorów w całej monarchii. Podobno dlatego, aby zapobiec wywożeniu pieniędzy z kraju (za wykup niewolników chrześcijańskich).
Klasztor trynitarzy w Zašovej został następnie sprzedany do rąk prywatnych (z wyjątkiem części wschodniego skrzydła, gdzie powstała plebania).
W 1901 r. były klasztor zakupiła organizacja charytatywna z Witkowic, która założyła tutaj Instytut św. Józefa (Ústav sv. Josefa), którego misją było opiekowanie się sierotami i niepełnosprawnymi dziećmi. (Instytut ten był starszy niż później znany praski Instytut Jedlički /Jedličkův ústav/.)
Na terenie kompleksu byłego klasztoru wyrósł wkrótce przeznaczony dla wychowanic tego instytutu nowy budynek szkoły dla dziewcząt. Kształceniem zajęły się siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Z uwagi na niezwykłą na tutejszym obszarze budownictwo z nieotynkowanej cegły szkoła instytutu stała się nową lokalną dominantą.

Po 1948 r. nieruchomości należące do instytutu „przejęło” państwo, a budynki dostosowano do aktualnych potrzeb. W 2016 r. cały kompleks byłego klasztoru otrzymała na własność gmina Zašová, tylko przylegająca bezpośrednio do kościoła część służy dalej jako budynek plebanii.

Klasztor jest wpisany na listę zabytków kultury, w wyniku przeróbek budowlanych w minionym wieku historyczny wygląd przypominający pierwotne przeznaczenie tego budynku uległ znacznej degradacji. Także dlatego powstało stowarzyszenie „Matice zašovská”, którego członkowie czynią starania, aby nowe przeznaczenie klasztoru uszanowało pamiątkowy charakter tego obiektu i aby w miarę możliwości przywrócić typowo klasztorną architekturę z uwzględnieniem także innych duchowych i kulturowych powiązań tego obiektu.

Podczas swojej obecności trynitarze przyczynili się do wszechstronnego rozwoju gminy i sanktuarium w Zašovej. Wyrazem uznania ich zasług jest widniejący w znaku gminy czerwono-niebieski krzyż trynitarski.
Łącznie z sąsiednim kościołem pielgrzymkowym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny klasztor trynitarski to nie tylko typowa dominanta tej gminy, lecz cały kompleks klasztorny należy także do ważnych reprezentantów architektury baroku. Kościół został już pięknie wyremontowany, a klasztor czeka dopiero na renowację. Dlatego zabytek ten jest udostępniany tylko wyjątkowo. Osoby zainteresowane jego zwiedzeniem mogą zwrócić się na adres info@maticezasovska.cz
Dodatkowe informacje: https://www.maticezasovska.cz/

Wokół kościoła i klasztoru biegnie jedna z dwóch alternatywnych gałęzi trasy pielgrzymkowej Pustevny (Radhošť) – Święty Hostyn (Svatý Hostýn). Oznakowany szlak prowadzi dalej przez miejscowość Veselá, gdzie znajduje się kolejny zabytek sakralny – kościół pw. św. Marcina z barokowym budynkiem plebanii. Sanktuarium v Zašovej jest dostępne także turystom rowerowym, którzy mogą dotrzeć tu po szlaku rowerowym Bečva http://cyklostezkabecva.com/

Zdjęcie – od lewej: budynek szkoły Instytutu św. Józefa (Ústav sv. Josefa), zachodnie skrzydło klasztoru trynitarskiego i wieże kościoła pielgrzymkowego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Godziny otwarcia

Wejście za uprzednim umówieniem, prosimy o kontakt z organizacją Matice zašovská za pośrednictwem e-mailu info@maticezasovska.cz.

Najbliższe miejsca pielgrzymkowe
Odwiedź także następujące miejsca pielgrzymkowe!

Najbliższe Zakwaterowanie
Wypocznij u nas!

Najbliższe ciekawostki
Zatrzymaj się u nas!

Nie wybrałeś dla siebie?
Nie szkodzi, tutaj masz kilka kolejnych opcji!

Ocena

z łącznej ilości 0 recenzji.
Tego iejsca na razie żaden z użytkowników nie oceniał. Bądź pierwszym i podziel się doświadczeniami z innymi.