Píšť, kostel sv. Vavřince a Mariánské poutní místo Panny Marie Częstochovské

Nabożeństwa

Info

Kościół pw. św. Wawrzyńca i sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Píšť

Regularne msze św. (aktualizowane 18. 7. 2018, iBohosluzby.cz):

Niedz.
7:30, 10:00 przez cały rok, każdy tydzień

Pn.
16:30 czas zimowy, każdy tydzień
17:30 czas letni, każdy tydzień

Wt.
16:30 czas zimowy, każdy tydzień
17:30 czas letni, każdy tydzień

Śr.
16:30 czas zimowy, każdy tydzień
17:30 czas letni, każdy tydzień

Czw.
16:30 czas zimowy, każdy tydzień
17:30 czas letni, każdy tydzień

Pt.
16:30 czas zimowy, każdy tydzień
17:30 czas letni, każdy tydzień

Sob.
7:30 przez cały rok, każdy tydzień


Majestatyczny kościół pw. św. Wawrzyńca jest niekwestionowaną dominantą miejscowości Píšť. Chyba każdego przyjezdnego zachwyci swoją wielkością i estetycznym wyglądem, szczególnie zaś charakterystyczną wieżą barokową zwieńczoną cebulastą kopułą z sygnaturką. Dzięki szerokim nawom, głównej i poprzecznej, jest także niezwykle przestronny. W porównaniu z pozostałymi wiejskimi kościołami robi znacznie potężniejsze wrażenie. Aktualny wygląd uzyskał „stosunkowo niedawno”, bo przed 110 laty, kiedy to nieodpowiadający już potrzebom kościół jednonawowy z 1743 r. poszerzono o transept i prezbiterium. W wyniku przebudowy zniknęły unikatowe barokowe oratoria ze spiralnymi schodami w murze, powstała jednak pokrywająca sklepienia przepiękna secesyjna dekoracja i trzy ołtarze. Freski secesyjne zniszczył szybko ząb czasu w latach 50. W podobny sposób musiano usunąć także kwiecistą dekorację stiukową gzymsu. Dekorację malarską zastąpiono jednak udanymi pseudobarokowymi freskami, które robią perfekcyjne wrażenie oryginału i tylko mało kto spodziewałby się, że mają dopiero 50 lat.

Z pierwotnego barokowego wyposażenia wnętrza nie zachowało się wiele. Warto wymienić 300 lat stary obraz ołtarzowy Czarnej Matki Bożej, który kościół otrzymał darem w podzięce za uratowanie życia. 16 czerwca 2001 r. obraz ukoronowano koronami papieskimi, 12 czerwca 2002 r. biskup ostrawsko-opawski wyznaczył to miejsce na cele modlitwy o pokój i pojednania między narodami. Ponadto w kościele rozmieszczono kilka barokowych obrazów i rzeźb, które nie odznaczają się niczym niezwykłym. Szczególnie cenną jest bogato zdobiona monstrancja barokowa i niektóre szaty liturgiczne, np. starsze ornaty i kapy. Większość atrakcji, którymi miejscowość Píšť mogła się pochwalić, się niestety nie zachowała. To dotyczy zarówno wspomnianych już oratoriów, secesyjnej dekoracji, jak też dwóch średniowiecznych krzyży pojednawczych albo także unikatowego spichlerza plebanii. Wszystko to uległo „modernizacji“. W 2003 r. na terenie sanktuarium dokończono Drogę Krzyżową pod gołym niebem z częścią wypoczynkową i parkową. Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w postaci reliefów ceramicznych, są dziełem PaeDr. Kateřiny Pavlicovej.

Całkowitym unikatem i niemożliwym do przeoczenia obiektem jest plebania neogotycka z nieotynkowanej cegły. Fenomen czerwonej cegły jest typowym dla regionu hlučínskiego, w każdej wiosce znajduje się jego reprezentant w postaci kościoła, kaplicy, budowli świeckich lub całkowicie wyjątkowy obiekt - tak jak w miejscowości Píšť - plebanii. W miejscu oryginalnej, zbudowanej z bali drewnianych, lecz otynkowanej plebanii zbudował ją w 1897 r. ówczesny nadworny architekt księcia Lichnowskiego Julius Lundwall. Był to okres wzmożonego ruchu budowlanego, niedługo potem nastąpiło także poszerzenie kościoła. Kluczową rolę odegrała tutaj rodzina arystokratyczna Lichnowskich, która posiadała prawo patronatu nad tutejszym kościołem i dźwigała na swoich ramionach także istotną część kosztów finansowych. Po dziś dzież możemy nad frontonem kościoła zobaczyć ich erb z gałązkami winorośli. Przy kościele działa już od 65 lat chór kościelny i ponad 20 lat schola. Kościół jest miejscem zarówno spotkań i oddawania chwały Bogu, jak i przedmiotem ciągłego ruchu. Praktycznie stale odbywa się jakaś renowacja. W trakcie ostatnich 20 lat zdążyliśmy kościół wyposażyć w nowy tynk we wnętrzu i na zewnątrz, przeprowadzić wymianę miedzianej kopuły na wieży, osadzić nowe dzwony, wybudować drogę krzyżową i nowe sanitariaty, położyć nowe pokrycie dachowe, aktualnie budujemy zaś nowe organy.

Kościół jest także ważnym elementem życia kulturalnego. W czasie działalności obecnego duszpasterza w jego murach odbyły się dziesiątki koncertów z udziałem lokalnych i gościnnych solistów i zespołów. Tradycją stał się coroczny Koncert Odpustowy, na którym występują oprócz rodzimych artystów także zaproszeni goście. Miejscowy kościół pw. św. Wawrzyńca to nie tylko kościół, dominanta lub zabytek, lecz także tętniący życiem organizm w sercu naszej miejscowości.

Odległość od obiektu

Najbliższe Zakwaterowanie
Wypocznij u nas!

Najbliższe ciekawostki
Zatrzymaj się u nas!

Nie wybrałeś dla siebie?
Nie szkodzi, tutaj masz kilka kolejnych opcji!

Ocena

z łącznej ilości 0 recenzji.
Tego iejsca na razie żaden z użytkowników nie oceniał. Bądź pierwszym i podziel się doświadczeniami z innymi.