Cíle a teze

CELE

 

Przedstawienie chrześcijaństwa

 

Turystyka Sakralna daje możliwość zbliżenia się i spotkania z chrześcijaństwem, bez jakichkolwiek deklaracji

 

Turystyka Sakralna przedstawia szerokiej publiczności miejsca pielgrzymkowe, chrześcijańskie zabytki sakralne i inne ciekawostki, które mają wiarę chrześcijańską jako wspólny mianownik. Równocześnie przedstawia nowe możliwości wykorzystania obiektów kościelnych i łączy chrześcijańskie zabytki sakralne z innymi czynnościami pomagającymi odnowienie sił duchowych, psychicznych i fizycznych.

 

Miejsce spotkania

 

Turystyka Sakralna stwarza miejsce spotkania

 

Odwiedzający mają możliwość spotkania się z chrześcijaństwem za pomocą przeżycia duchowego, rozmowy, świadectwa miejscowej wspólnoty, muzyki, sztuki...

 

Niskoprogowy (powszechnie dostępny)

 

Turystyka Sakralna jest przeznaczona dla szerokiej publiczności

 

Celem jest stworzenie “niskoprogowej” oferty spotkania dla wszystkich, bez względu na ich przekonania religijne. Odwiedzenie miejsc pielgrzymkowych, obiektów sakralnych, ciekawostek architektonicznych i ciekawostek sztuki oraz uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących, w połączeniu z atmosferą urlopu i wypoczynku dają okazję do zwrócenia się do jak najszerszej publiczności.

 

Zasięg społeczny i kulturowy

 

Turystyka Sakralna ma na celu wzbudzenie zainteresowania wartościami społecznymi i kulturowymi kościołów.

 

Turystyka Sakralna przedstawia miejsca pielgrzymkowe, obiekty sakralne oraz ciekawostki chrześcijańskie jako ważną część życia społecznego mieszkańców kraju. Wskazuje także na ich wartość kulturową, na nadal żywe korzenie i tradycje, z których wywodzi się nasz naród.

 

Zasięg

 

Do Turystyki Sakralnej nawiązuje kolejna oferta.

 

Oferta przedstawiająca chrześcijaństwo poprzez Turystykę Sakralną daje uczestnikom wiele możliwości. Jeżeli komuś spodoba się oferta Turystyki Sakralnej, może skorzystać z oferty ukazującej inne wydarzenia towarzyszące, a odbywające się przez okres całego roku.

TEZY

Ekumenicznie

 
Turystyka Sakralna przedstawia różnorodność Kościołów chrześcijańskich
 
Turystyka Sakralna umożliwia odwiedzającym doświadczyć różnorodności Kościołów chrześcijańskich i życia religijnego. Wraz z Kościołem Katolickim biorą w niej udział także inne Kościoły chrześcijańskie.
 
Okazja trwałego rozwoju
 
Wszystkie parafie, zakony, zbory i wspólnoty chrześcijańskie mogą dołączyć do projektu Turystyki Sakralnej, dając jej w ten sposób możliwość stać się w przyszłości integralną częścią życia tych wspólnot u nas i w świecie.
 
Dobrowolnie
 
Turystyka Sakralna opiera się na dobrowolnej współpracy parafii, zakonów, zborów i innych wspólnot chrześcijańskich (dalej tylko wspólnoty chrześcijańskie)
 
Od decyzji poszczególnych wspólnot chrześcijańskich zależy, czy dołączą do Turystyki Sakralnej.
 
Włączenie miejscowej wspólnoty
 
Kształt oferty Turystyki Sakralnej jest całkowicie w kompetencji poszczególnych wspólnot chrześcijańskich. Zapewnia to twórczość i równocześnie prezentuje całą skalę życia i kultury chrześcijańskiej, ponieważ oferta Turystyki Sakralnej odpowiada charakterowi poszczególnych wspólnot.
 
Motywacja organizatorów
 
Chrześcijanie opiekujący się pielgrzymami i uczestnikami sakralnego ruchu turystycznego będą mieli możliwość uzyskania informacji ważnych dla rozwoju zdolności, umiejętności i motywacji. Mogą w tym pomóc spotkania informacyjne, seminaria, kursy kształcące i kontakty osobiste.
 
Trwałość ekonomiczna
Turystyka Sakralna wspiera uzyskiwanie przychodu ekonomicznego z ruchu turystycznego dla całej miejscowej wspólnoty
 
Rozwój ruchu turystycznego daje możliwość osiągnięcia sukcesu włączonym wspólnotom chrześcijańskim, rodzinom i pojedynczym osobom oraz pełnego wykorzystania miejscowych zasobów ludzkich.
 
Koordynacja
 
Turystyka Sakralna jest połączona jednolitym stylem wizualnym i prezentacją na www.turystyka-sakralna.pl. Współpracując z włączonymi wspólnotami chrześcijańskimi zapewnia wspólną promocję, spójność poszczególnych prezentacji i ofert.