Broumov-Nové Město, kostel Panny Marie

Informace

Historie poutního místa Nejstarší osada v prostoru dnešního Broumova je doložena k roku 1171 na místě dnešního hřbitovního kostela. Král Přemysl Otakar I. daroval tzv. Broumovský výběžek roku 1213 břevnovským benediktinům, kteří zde roku 1256 založili městečko, povýšené roku 1348 na královské město. Tehdy byl v Broumově postaven také hrad a klášterní kostel s probošstvím - založeno roku 1322. Za husitských válek byl klášter pobořen, ale zároveň se stal hlavním sídlem břevnovských opatů až do 20. století. Ti ho nechali v letech 1726 - 1748 velkoryse přestavět K. I. Dientzenhoferem v barokním slohu. Klášterní kostel, původně gotický, byl přestavěn v letech 1684 - 1694 M. Alliem. K  rozdělení  břevnovského a broumovského kláštera došlo až za 2. světové války, po níž byli mniši německé národnosti vyhnáni. Zbylí řeholníci byli rozehnáni roku 1950 a z kláštera zřízen koncentrační klášter pro kněze a řeholníky, později pro řeholnice. Po jeho zrušení byl využíván ministerstvem vnitra a roku 1990 vrácen benediktinskému řádu. Popis poutního místa Historické jádro Broumova se nachází na zužující se ostrožně nad soutokem Stěnavy a Liščího potoka. Jeho střed zabírá velké obdélníkové náměstí s mariánským sloupem od J. a M. J. Brokoffů z roku 1706. Podnoží sloupu zdobí sochy sv. Benedikta, Scholastiky, Prokopa, Vintíře, Markéty, Barbory, Václava a Vojtěcha, jeho vrchol kopie gotické Madony s Ježíškem z klášterního kostela.Ze severozápadního rohu náměstí vede ulička k děkanskému kostelu sv. Petra a Pavla, původně gotickému, v dnešní barokizované podobě od roku 1682. Klenotem jeho interiéru je oltářní socha Panny Marie z let 1360 - 1370. Ze severovýchodního rohu náměstí můžeme přijít k hlavní bráně do kláštera, nacházejícího se v nejvýše situované části Broumova. Klášterní kostel tvoří jedna loď s třemi trojicemi bočních kaplí s emporami a pětiboce ukončeným presbytářem. Valená klenba kostela je bohatě vyzdobena štukem od bratrů Soldatiů (kolem roku 1694) a freskami od J. J. Steinfelse z let 1690 - 1692. Z původní gotické stavby se zachovaly dva portály. Hlavní oltář pochází z roku 1722, jeho sochařská výzdoba je částečně dílem V. M. Jäckela a obraz sv. Vojtěcha namaloval roku 1870 A. Lhota. V horní části oltáře byla pod baldachýnem umístěna drobná gotická socha Madony s Ježíškem s poloviny 14. století, údajně dar Arnošta z Pardubic. Tato milostná soška nazývaná Thaumaturga Braunensis (Břevnovská divotvůrkyně) je nejstarší mariánskou skulpturou na Broumovsku. V nástěnných malovaných oltářních architekturách bočních kaplí vytvořil V. V. Reiner v letech 1721 - 1722 obrazy P. Maria pod křížem, Rozeslání apoštolů, sv. Markéta s drakem, Čeští patroni a Smrt sv. Benedikta. Boční niky kaplí zdobí dvanáct dřevěných soch světců od V. M. Jäckela. Na oltáři sv. rodiny je umístěn rokokový relikviář sv. Prokopa, získaný ze sázavského kláštera po jeho zrušení Josefem II. Světcův ostatek byl roku 1988 antropologicky prozkoumán prof. E. Vlčkem, autentizován a uložen v novém relikviáři v děkanském kostele. V téže kapli se nachází náhrobek zdejšího benediktina a později prvního královéhradeckého biskupa a pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka. Velice cenným dokladem dřevěné chrámové architektury u nás je hřbitovní kostel Panny Marie. Byl založen patrně již roku 1177, jeho dnešní stavba je ze 14. století. Roku 1449 byl přestavěn a později několikrát obnovován. Jde o nejstarší dřevěný kostel v Čechách, který je tvořen jednou lodí opatřenou štíhlou věžičkou, pravoúhle uzavřeným presbytářem a obíhající podsíní. Vnitřek je zakryt trámovým stropem z částečně zachovanou  barevnou výzdobou z poloviny 15. století. Hlavní oltář je rokokový. K němu přísluší pozdně gotická milostná soška Panny Marie ze začátku 16. století. Jinými památnými kostelními stavbami v Broumově jsou barokní kostel sv. Ducha s bývalým špitálem z roku 1689 a hlavně kostel sv. Václava od K. I. Dientzenhofera z doby kolem roku 1730, centrální na křížovém půdorysu. Na místě kostela sv. Václava stál původně dřevěný luteránský kostel z roku 1613, jehož zavření o pět let později bylo jednou ze záminek k povstání českých a moravských stavů proti Ferdinandu II.Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995. Poutě a pobožnosti Hlavní pouť: v hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie 15. 8.; v opatském kostele sv. Vojtěcha 23. 4.; v děkanském kostele sv. Petra a Pavla neděle před nebo po 29. 6.Mše sv. se slaví v sobotu v 17:00 (duben - září).


Vzdálenost od objektu

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Královehradecko

Pro region jsou typická skalní města, stolové hory, bludiště rozmanitých skalních útvarů, hrady a zámky a množství značených turistických tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. Mezi nejvyhledávanější zajímavosti patří barokní pevnostní město Josefov s labyrintem podzemních chodeb a vojenské pevnosti. Oblíbeným místem je i údolí řeky Úpy nedaleko Ratibořic známé především prostřednictvím Babičky Boženy Němcové. 

Kladské pomezí, Hradecko, Orlické hory

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.