Jihlava, kostel sv. Jana Křtitele

BohoslužbyPravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 9. 2014) (iBohosluzby.cz ):

Ne
8:00
, celý rok, každý týden
St
17:00
, ve školním roce, každý týden

Informace

Filiální kostel sv. Jana Křtitele je jedním ze čtyř kostelů v rámci jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Nachází se na Jánském kopci, nad ve středověku často zaplavovaným údolím řeky Jihlavy. Koste je poprvé doložen roku 1243. Průzkumy však ukazují, že mohl být postaven již o něco dříve, neboť roku 1984 byly pod stávající podlahou objeveny základy románského kostela, jehož vznik spadá do posledního desetiletí 12. století. Dnešní kostel je raně gotického původu z poloviny 13. století. Ve 13. století byla jeho loď předělena příčkou a zadní třetina se užívala k světským účelům. Ještě před rokem 1270 vzniká triumfální oblouk mezi lodí a zaklenutým kněžištěm s apsidou a vížkou. Roku 1458 byl kostel poničen vojsky Jiřího z Poděbrad. Při následných opravách vzniklo nový presbytář se síťovou klenbou a sedlovým portálem do sakristie na severu. Na počátku 17. století byly zvýšeny zdi lodi, objevily se nové vchody s renesančními portály, kruchta a kamenná sakristie. Po třicetileté válce, jež s sebou přinesla švédskou okupaci a pro kostel mnohem větší zkázu, byl kostel rekonstruován barokně. Výsledkem byla výmalba interiéru, z něhož byl nejcennější oltářní obraz V. Noseckého, vnější kazatelna, úpravy kleneb a zasazení vitráží do oken. Ke kostelu patří i přilehlé prostranství.
Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově a farnosti probíhá průběžně a dle potřeby obnova součástí jeho interiéru. Na obnově se v minulosti podíleli také Město Jihlava a Kraj Vysočina.
Kostel je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a občasných koncertů. Prohlídky pro skupiny lze domluvit v kanceláři farnosti.
Svatojakubská farnost je tvořena společenstvím kolem čtyř kostelů: farního sv. Jakuba, filiálních sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Páně. Byla založena v 13. století a je dodnes spravována kněžími z Řádu premonstrátů, od r. 1591 jsou to premonstráti strahovští. Informace o životě farnosti, bohoslužbách, různých aktivitách, opravách apod. najdete na webu farnosti.

Vzdálenost od objektu

Železniční stanice

2,6 km

Autobusová zastávka

1,4 km (autobusové nádraží)

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Vysočina

Turistický region a oblast Vysočina je místem, kde naleznete 3 lokality památek UNESCO, množství historických měst, jedinečné muzejní expozice, komplexy židovských památek a mnoho dalších zajímavostí. Přírodní bohatství, které patří k ekologicky nejčistším, poskytuje kopcovitou krajinu, množství lesů, rybníků, vodních toků. Oblast Vysočiny je protkána sítí značených turistických cest, tras pro cyklisty i zimních běžeckých stop. Vyznavači aktivní dovolené zde najdou vše potřebné pro letní i zimní aktivity.

Vysočina

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.