O nás

Církevní turistika prezentuje nejširší veřejnosti křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají společného jmenovatele – křesťanskou víru. Dále představuje nové možnosti využití církevních objektů, např. rekreace na farách a v klášterech. Křesťanské církevní památky jsou propojeny s doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Koncepce projektu reaguje na poselství Papežské rady pro pastoraci lidí mimo domov z roku 2015, kde se uvádí, že „je třeba oslovit i ty, kterým cestování otevře srdce a začnou si klást otázky, a tedy dělat skutečné první hlásání evangelia. Je nezbytné, aby církev vycházela vstříc cestovatelům a nabízela jim přiměřenou a individuální odpověď na jejich vnitřní hledání; tím, že církev otevírá své srdce druhým, umožňuje jim autentické setkání s Bohem. Za tímto účelem mají být farní společenství ještě více připravena poskytnout pohostinství a také náboženskou formaci pro zaměstnance v oblasti turismu.“

Projekt je tedy zároveň podporou pro farnosti a sbory a dává jim, ve smyslu výše uvedeného poselství, příležitost „představit své umění, tradice, dějiny i mravní a duchovní hodnoty a především dosvědčit svou víru, která tvoří základ všech těchto věcí a dává jim smysl.“  

Celorepublikový projekt Církevní turistika navazuje na projekty Noc kostelů a Křesťanské Vánoce, které se již několik let těší oblibě stovek tisíců návštěvníků a umožňuje prezentaci všem křesťanským církvím, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.

Aktivity Církevní turistiky jsou prezentovány jednotným vizuálním stylem.

Církevní turistika připravuje nové stránky

Stránky Církevní turistiky dostávají nový vzhled a lze je prohlížet na mobilních zařízeních.
Návštěvníci mohou nadále vyhledávat v nabídce poutních míst, far a klášterů pro ubytování,
zajímavostí a nově připravujeme známé poutní trasy.

Vydejte se s námi na cestu!

Poutní místa

Navštivte poutní místa v celé České republice, prožijte zde poutní slavnost, zúčastněte se duchovních cvičení nebo jen vnímejte atmosféru míst, na která po staletí lidé přicházejí děkovat, obnovit svoji víru, odpočinout si a posílit svůj duchovní život.

 • Historie i současnost
 • Bohoslužby
 • Kalendář poutí
 • Duchovní cvičení
 • Nejbližší zajímavosti
 • Nejbližší ubytování

Ubytování - fary a kláštery

Vybírejte z nabídky církevních objektů, mezi které patří kláštery, poutní domy a fary pro rekreaci.

 • Fotogalerie
 • Informace o objektu
 • Informace o pokojích
 • Obsazenost a rezervace
 • Ceník
 • Kontakt
 • Nejbližší poutní místa
 • Nejbližší zajímavosti

Zajímavosti

Využijte volný čas k návštěvě kostelních věží, klášterních kaváren, výstav a muzeí, krypt a dalších zajímavých míst spojených s křesťanstvím.

 • Chrámové věže
 • Klášterní nabídky
 • Výstavy
 • Krypty
 • Drobné sakrální památky
 • Nejbližší poutní místa
 • Nejbližší ubytování

Poutní trasy

Vydejte se po některé z tradičních poutních tras, které jsme pro Vás popsali.

 • Tradiční poutní trasy
 • Schéma trasy
 • Poutní místa na trase
 • Ubytování na trase
 • Zajímavosti na trase